Knowledgebase
Protecta Support Site > Help Desk > Knowledgebase

Ask a question:


Minimum áram feltétel az impedanciakalkulációhoz

Solution

A távolsági védelem funkció a fázis-fázis illetve fázis-föld hurkokban számított impedancián alapul. A pontos impedanciaszámítás érdekében szükséges definiálni egy minimális áramot, ahonnan a számítás már megbízhatónak tekinthető. Ezt a következő paraméterekkel tehetjük meg:  

Fázis-fázis hurok esetén (az áramváltó névleges értékének százalékában)

- I alapérzékenység: a minimális fázisáram

Fázis-föld hurok esetén (az áramváltó névleges értékének százalékában)

- Io alapérzékenység: a zérus sorrendű áramra vonatkozó alapérzékenység

- Io fékezés: fékezőáram a zérus sorrendű áramérzékelés karakterisztikájához nagy fázisáramokra

Az EuroProt+ készülékek különböző funkcióblokkokat kínálnak hatásosan földelt illetve szigetelt/kompenzált hálózatokra. Emiatt a zérus sorrendű áramérzékelés működésében kisebb eltérések lehetnek attól függően, hogy a megrendelő milyen célra használja azokat. Hatásosan földelt hálózatoknál a fékező áramot a legnagyobb fázisáram határozza míg szigetelt vagy kompenzált hálózatoknál a fázisáramok összege. 

 

 

 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 44
Category: EuroProt+ Protection application
Date added: 2019-11-08 14:02:30
Views: 29
Rating (Votes): Article not rated yet (0)

 
<< Go back

Copyright by Protecta LTD 2012-2015 - powered by HESK