Knowledgebase
Protecta Support Site > Help Desk > Knowledgebase

Ask a question:


Minimális megszólalási áram kiterjesztése az alsó tartományban

Solution

A legtöbb árammérésen alapuló védelmi funkció minimális megszólalási értéke a névleges áram 10-20%-a körül van. Ez az alsó határérték szükséges a funkció leírásban közölt működési pontosság biztosításához. 

Ha a kívánt beállítási érték alacsonyabb mint az alsó határérték, a Protecta a következő megoldásokat ajánlja:

1) 5A névleges ÁV szekunderkör és 1A/5A skálázási opciókkal rendelkező ÁV modul: Állítsuk az ÁV modul névleges szekunder áramát 1A-ra. A változtatás miatt a készülék a mért áramot a névlegeshez viszonyítva ötszörös értékként értelmezi, ezért a különböző védelmi funkciók árambeállításait is az ötszörösére kell emelni, valamint az ÁV modul primer névleges beállítását az ötödére csökkenteni. Ebből következik, hogy a minimális beállítható megszólalási áram az alapértelmezetthez képest ötöd értékkel lesz egyenlő, amennyiben azt nem növeljük meg. Jelen példában tehát 5A áram  a szekunder körben 500%-os áramot fog jelenteni 1A-es szekunder névleges beállítás esetén. A 20%-os minimális megszólalási érték pedig 4% lesz az 5A-es szekunder névleges áramhoz viszonyítva. 

 

2) 1A névleges ÁV szekunderkör és 0.2A/1A skálázási opciókkal rendelkező ÁV modul: Állítsuk az ÁV modul névleges szekunder áramát 0.2A-ra. A változtatás miatt a készülék a mért áramot a névlegeshez viszonyítva ötszörös értékként értelmezi, ezért a különböző védelmi funkciók árambeállításait is az ötszörösére kell emelni, valamint az ÁV modul primer névleges beállítását az ötödére csökkenteni. Ebből következik, hogy a minimális beállítható megszólalási áram az alapértelmezetthez képest ötöd értékkel lesz egyenlő, amennyiben azt nem növeljük meg. Jelen példában tehát 1A áram  a szekunder körben 500%-os áramot fog jelenteni 0.2A-es szekunder névleges beállítás esetén. A 20%-os minimális megszólalási érték pedig 4% lesz az 1A-es szekunder névleges áramhoz viszonyítva. 

 

A fent leírtak természetesen csak azokra a védelmi funkciókra vonatkoznak, amelyek a szóban forgó áramváltó bemenethez vannak hozzárendelve. 

 

Figyelem: Az ÁV modul névleges szekunder áramának megváltoztatása befolyással van a legnagyobb mérhető áram nagyságára is, ami a hardverleírás megfelelő fejezetében megtalálható. Meg kell tehát bizonyosodni arról, hogy a funkció a magasabb árambeállítások tartományában (pl. pillanatműködésű túláramvédelem) is helyesen működik.

 

   

 

 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 45
Category: EuroProt+ HW platform
Date added: 2019-11-08 14:28:47
Views: 192
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
<< Go back

Copyright by Protecta LTD 2012-2015 - powered by HESK